Leeshoek

Direct Contact

Zijn overheidsbezuinigingen verschuivingen van personeel?

LinkedIn
Facebook

Ik zal het eerlijk toegeven... Ik ben wat verward! Ik loop inmiddels al enige jaren rond in overheidsland. Daarbij staat het thema mobiliteit en flexibiliteit van mensen en kennis meestal centraal. 

Overal loop je tegen professionals aan die in een enorme spagaat zitten. Meestal wordt deze spagaat veroorzaakt door 'meer met minder'; meer doen in minder tijd, meer doen met minder mensen. Vaak is het terug te herleiden naar het streven van bestuurders en managers om flink in de eigen uitgaven te gaan snijden. En dat klinkt logisch, want als er minder binnen komt, moet je er ook voor zorgen dat er minder uit gaat.

Ons kabinet streeft naar een slankere overheid en minder gemeenten. Dit probeert men te realiseren door organisaties samen te voegen of door bepaalde taken door derde partijen te laten uitvoeren. En juist bij dit punt start mijn verwarring! Je hoort nauwelijks iemand vertellen dat dit ook tot gevolg heeft dat men minder taken krijgt. Het moet alleen anders worden uitgevoerd. Dus moet je het anders organiseren. Dat doet men dan door eenduidige taken van verschillende organisaties samen te voegen. Bij een goede samenwerking waarin mensen elkaar aanvullen kan dat; dan bundel je krachten! Ik heb echter nog weinig onderzoeken gelezen die bevestigen dat ambtelijke samenwerkingsorganisaties hierin concrete successen hebben geboekt.

Eén van de uitspraken die bij mij blijft nagalmen: 'ik moet bezuinigen op mijn personeelskosten, dus ga ik taken overdragen naar andere organisaties'. Het gekke is dat men structureel lijkt te kijken naar het eigen personeelsbestand. Als de eigen loonkosten zijn gedaald is de bezuiniging geslaagd! Deze besparing is echter een schijnbesparing, want de loonkosten worden vervangen door een factuur van een derde partij. Vaak is deze partij ook nog eens de nieuwe werkgever van het uitgeplaatste personeel. Verbaas je niet als die nieuwe werkgever ook nog gewoon een ambtelijke werkgever is! Want dan is niet alleen het aantal ambtenaren constant gebleven, maar is het aantal overheidsorganisaties ook nog eens gegroeid.

Het verwart me dat topmanagers in de overheid zo smal kijken en alleen kijken naar die ene loonkostenpost in hun eigen financiële huishouding. Ik schat het niveau van deze topmanagers echt hoger in, dan dat ze hiermee laten zien. Zitten ze zo diep in hun eigen problemen, dat ze het overzicht zijn kwijt geraakt?

Ik hoop dat ik juist de negatieve uitzonderingen tegen ben gekomen en dat al die andere overheidsmanagers meer de invloed op het grote geheel bekijken en niet naar dit ene postje van de eigen individuele begroting.

Want als dat niet zo is dan wordt mijn verwarring vervangen door bezorgdheid! Omdat de overheid dan eerder minder dan meer betaalbaar wordt. En die luxe kunnen we ons niet permitteren!

Mark de VriesGreenshoot HR

Mark de Vries

Dit artikel is te vinden op de website van Binnenlands Bestuur.