Leeshoek

Direct Contact

Weten hoe recuiters een CV beoordelen?

LinkedIn
Facebook

CV scan door recruiters

Hoewel je bijna nooit precies weet waarom je bent afgewezen voor een functie, geeft een recente studie meer inzicht in de besluitvorming van recruiters. Volgens het onderzoek van 'The Ladders’, weten recruiters gemiddeld binnen 6 seconden of ze jouw CV een fit of no-fit vinden. Een recruiter scant heel snel het CV op de hoofdlijnen en maakt binnen 6 seconden de initiële beslissing of het CV past of niet.

Voor de studie heeft men gebruik gemaakt van een wetenschappelijke techniek, genoemd ‘eye tracking’. 30 professionele recruiters zijn gevraagd CV's te beoordelen, terwijl hun oogactiviteiten geanalyseerd werden. Dit werd gedaan gedurende een periode van 10 weken. In de ooganalyse werd gevolgd waar en hoelang de recruiter op het CV keek en hoelang men dus nodig had deze informatie op het CV te verwerken.

In de zeer korte tijd die men aan het CV besteedde, richten de recruiters zich met name op de naam, huidige titel en organisatie, startdatum van de huidige positie, eind data vorige functietitel en vorige organisatie, startdatum vorige positie, andere einddata vorige functies en opleidingsniveau. En dat in deze volgorde.

De twee CV’s hiernaast laten een ‘warmte kaart' zien van de recruiters’ oogbewegingen. Het CV onder werd langer en grondiger bekeken dan het bovenste CV. Met name omdat het onderste CV een duidelijk en overzichtelijk format heeft.

Onze mening hierover:

CV gescand door recruiters

Met zo weinig tijd om een juiste indruk te geven en om op te vallen, is het slim om het lezen van de meest cruciale informatie voor recruiters zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zorg er dus voor dat relevante informatie op de juiste plek staat en dat het format toegankelijk en gemakkelijk leesbaar is. Zorg in je CV dus voor een duidelijke visuele hiërarchie en laat elementen –zoals foto’s- die kunnen afleiden achterwege.

De vragen die je jezelf natuurlijk kunt stellen is, ‘wat voor besluit kun je nemen in 6 seconden en is dat niet wat kort voor zo een belangrijke beslissing?'

Zegt dit misschien ook iets over de kwaliteit of betrokkenheid van de recruiter en het selectieproces?

Het lijkt me enigszins overdreven om in 6 seconden tot een ja of nee besluit te komen, maar dat je bij het schrijven van een CV goed moet nadenken over de opzet en lay-out van je CV mag geen verrassing zijn. We kunnen er dus wel degelijk lering uit trekken.

Meer weten? Zie hier het gehele onderzoek in pdf.