Leeshoek

Direct Contact

Werknemers krijgen graag kritische feedback

LinkedIn
Facebook

Werknemers krijgen graag kritische feedback

Opbouwende kritiek is van essentieel belang voor de ontwikkeling van professionals. Zij verwachten dit ook van hun leidinggevenden. Deze zijn echter vaak huiverig om dit te geven. Terwijl dit wel een van de bepalende eigenschappen is om een goed leider te zijn en de prestatie van je team een boost te geven.

Grote kans dat u er niet van houdt om werknemers van negatieve feedback te voorzien. Toch zitten zij daar wel degelijk op te wachten aldus Jack Zenger en Joseph Folkman, van Zenger|Folkman een adviesbureau op het gebied van leiderschap, in een blog op HBR.org.

Uit assessments bij 899 personen - de helft uit de Verenigde Staten, de andere helft uit de rest van de wereld - komt naar voren dat men huiverig is om negatieve feedback te geven maar zelf wel graag kritisch wordt beoordeeld.

 

Opbouwende kritiek

In het onderzoek scharen Zenger en Folkman beloning, coaching en complimenten onder positieve feedback. Suggesties voor verbetering, nieuwe en betere manieren van handelen en het wijzen op fouten als corrigerende feedback. Volgens de heren een belangrijk onderscheid aangezien uit het onderzoek komt dat men corrigerende feedback wil krijgen in de definitie zoals gegeven. Zelfs meer dan lof, als het maar opbouwende kritiek is. Zo geeft 57% de voorkeur aan corrigerende feedback. 43% gaat voor lof/erkenning.
Niet helemaal verrassend aangezien 72% aangeeft het meest aan corrigerende feedback te hebben gehad in hun carrière. Maar zoals gezegd ligt het er helemaal aan hoe het wordt gebracht.

 

Hoe ouder hoe meer feedback

Eerlijke, recht voor zijn raap kritiek vindt vrijwel niemand (92%) erg om te krijgen. Degenen die dit krijgen van hun managers zijn ook veel zekerder over hun presteren en over het ontvangen van kritiek.
Hoe ouder hoe meer feedback men wil, zowel positief als negatief. De Baby Boomers (gemid. leeftijd 57)  laten wel een iets grotere voorkeur voor het geven van positieve feedback zien, daar waar de Y-generatie (gem. leeftijd 28) zich nog niet goed voelt bij het geven van welke feedback dan ook.

 

 

Bron: www.hrpraktijk.nl