Leeshoek

Direct Contact

Uitspreken verwachtingen als medicijn tegen verloop

LinkedIn
Facebook


Mygell Isselt

Naast het succesvol binnenhalen van nieuwe talenten, is het minstens net zo belangrijk na te denken over het binnenhouden van talenten. Zorgen voor een laag ongewenst verloop begint echter al bij de selectie en het invullen van een goede on-boarding. Waarom medewerkers bij organisaties vertrekken ligt vaak aan een verschil in verwachtingen. Verwachtingen worden niet of maar deels uitgesproken of er wordt over de verschillen in verwachtingen heen gestapt om maar tot een verbintenis te gekomen. Beide partijen – zowel de kandidaat als de organisatie – hebben in dit sollicitatie proces tegelijkertijd de rol van zowel verkoper als inkoper, wat het soms lastig maakt om de verwachtingen open en duidelijk uit te spreken. Alleen al daarom is het goed om een onafhankelijke partij in te schakelen om naast de kandidaat en de organisatie te staan en de verwachtingen duidelijk naar boven te halen en de kritische vragen over en weer te stellen. De investering in een selectieassessment, een goed on-boardingproces of een werving –en selectieconsultant betaald zich vaak dubbel en dwars terug.

Meer weten? Neem contact op met Mygell Isselt (isselt@gs-hr.nl)

Lees hieronder de resultaten van een onderzoek dat Robert Half uitvoerde over de verwachtingen van financieel directeuren.


Financieel directeuren bezorgd over verloop

In Nederland maken zes op tien (60%) van de financieel directeuren zich zorgen over het verlies van hun beste medewerkers in het komende jaar.
CFO's en financieel directeuren hebben veel moeite om hun financiële topprofessionals te houden. Dit blijkt uit een internationaal onderzoek van Robert Half.

Weg binnen eerste jaar
Het wervingsproces van gekwalificeerde financiële professionals kost bedrijven veel tijd en geld. Bij de meeste bedrijven gaan zelfs al nieuwe werknemers weg binnen het eerste jaar. De redenen hiervoor zijn vaak dat de werknemer geen klik heeft met de bedrijfscultuur, niet aan de verwachtingen kan voldoen of onvoldoende geïntegreerd is in het team.

War for talent
'In de huidige arbeidsmarkt voor financiële professionals is een ‘war for talent' aan de gang,' vertelt Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland. 'Bedrijven moeten zich realiseren dat het daarbij  niet alleen gaat om het werven van topmedewerkers, maar dat het behouden van huidige medewerkers evenveel aandacht vraagt. Een hoog personeelsverloop kan namelijk serieuze implicaties hebben voor de productiviteit en de moraal binnen het bedrijf. Door medewerkers een carrièreperspectief te bieden, hen extra te belonen door middel van een bonus of hen meer flexibiliteit in werktijd en werklocatie te geven, kunnen bedrijven medewerkers aan zich binden en zullen zij minder snel van baan wisselen.'

Hoge verwachtingen
Bij het aannemen van nieuw personeel, is de verwachting van bijna de helft (47%) van de financieel directeuren dat medewerkers gemiddeld tussen 3 en 5 jaar bij hetzelfde bedrijf werkzaam blijven. Meer dan één op vier (28%) verwacht zelfs dat medewerkers langer dan 10 jaar binnen het bedrijf zullen werken, maar er wordt geregeld niet aan deze verwachtingen voldaan. In werkelijkheid is slechts 20% zo lang bij het bedrijf werkzaam.

'De verwachtingspatronen van financieel directeuren verschillen sterk,' licht Stephan Renken toe. 'Het is van belang deze verwachtingen tijdens het wervingsproces al met kandidaten te delen. Zij moeten niet alleen technisch in staat zijn om hun werk uit te voeren, maar er dient ook een match te zijn tussen het bedrijf en de werknemer, en de verwachtingen van beiden. Wanneer hier in het wervingstraject te weinig aandacht aan is besteed, zien we regelmatig dat werknemers al binnen het eerste jaar het bedrijf verlaten. Dit kost bedrijven onnodig veel tijd en geld.'

Bron: Robert Half
http://www.gidsonline.nl/?m=generic&f=detail&id=60190