Online assessments

Direct Contact

Teams

LinkedIn
Facebook

team
Samenwerken, interacteren en communiceren. In elke organisatie werken mensen samen en zijn er teams. Om effectief met anderen te kunnen samenwerken, is het onontbeerlijk om zicht te hebben op je eigen gedrags- en denkvoorkeuren en die van de anderen. Wat zijn je eigen voorkeursstijlen en wat zijn de voorkeursstijlen van de ander? Wat zijn mijn specifieke valkuilen en sterkten in een team en hoe kunnen we gebruik maken van elkaars sterkten?

Een sterk team maken kan door een goede samenstelling van een nieuw team of door het ontwikkelen van een bestaand team. Online assessments zoals die van Fitch en Emergenetics geven inzicht in de individuele teamleden en het team als geheel. Deze inzichten kunnen vertaald worden naar programma’s om als teamlid en team beter samen te werken, te interacteren en te communiceren.