Leeshoek

Direct Contact

Talentontwikkeling staat vaak los van strategie...

LinkedIn
Facebook

...en het effect wordt niet gemeten.

Hoe hoger in de organisatie de verantwoordelijkheid wordt genomen voor talentmanagement, hoe succesvoller dit is. Toch zien veel bedrijven talentontwikkeling nog vaak los van de organisatiestrategie.

Dat blijkt uit het ASA Trendrapport 'Jong talent naar de top'. Bij bijna de helft van de onderzochte bedrijven is een aangewezen persoon of afdeling verantwoordelijk voor talentontwikkeling. Meestal is dit de HR-afdeling of het lijnmanagement. Een enkele keer ligt de verantwoordelijkheid hoger, en dit heeft volgens de onderzoekers een aantoonbaar positief effect op de doorgroei van de young professionals. Ook wanneer de HR-afdeling een actievere rol speelt bij talentontwikkeling, neemt de doorgroei van de jonge talenten toe.

In een kwart van de onderzochte organisaties bemoeit het hoger management zich echter niet met het formuleren van een talentontwikkelingsstrategie. En in slechts 33 procent van de bedrijven koppelt het hoger management talentontwikkeling aan de bedrijfsstrategie. In iets meer dan de helft van de organisaties maakt het lijnmanagement zich hard voor de ontwikkeling van de carrière van young professionals.

Prof. Dr. Wim Gijselaers, hoogleraar Onderwijskunde aan de universiteit van Maastricht, zegt in het trendrapport dat goed talentmanagement om structurele aandacht vraagt. 'Als de doorstroming van jong talent stokt, komt dat vaak door een gebrek aan begeleiding en aan goede feedback. De werkelijke schaarste die talentontwikkeling in de weg staat, is meestal niet schaarste aan geld maar aan tijd.'

Talentontwikkeling staat vaak los van strategie

Bron: pwdegids.nl/

Opinie Mygell Isselt (eigenaar Greenshoot HR):

Tot deze conclusie komt niet alleen Prof. Dr. Wim Gijselaers, hoogleraar Onderwijskunde aan de universiteit van Maastricht. Ook ik zie dat in mijn dagelijkse praktijk vaak terug. Niet alleen wordt het niet gekoppeld aan de organisatiedoelstellingen, maar ook mis ik in de uitvoering een concrete relatie tussen het gewenste effect, de doelen en de invulling van deze ontwikkelprogramma's. Ik zie dat het vaak los staat van de beoordelingscyclus en dat men niet meet wat het effect (succes) is van deze programma's. Dit geeft te denken dat de urgentie voor goede en effectieve talentontwikkelingsprogramma's nog niet heel hoog is. Is er wel een "War on Talent", en wordt die eigenlijk wel gevoeld? Hoe dan ook lijkt het me zonde van de inspanning en de investering om talentontwikkeling maar halfslachtig vorm te geven. Doe je het wel, doe het dan goed. En zoals Wim Gijselaars vermeld, is het geen kwestie van extra geld, maar vooral van extra aandacht en tijd door HR en de directie.

Talentontwikkeling staat vaak los van strategie Mygell Isselt