Contact met nieuwe ambtenaren

HR Advies

Direct Contact

Starters bij de overheid

LinkedIn
Facebook

Door de stijgende uitstroom van ambtenaren wordt de noodzaak om nieuwe instroom te genereren steeds groter. De concurrentiedruk voor werkgevers op de arbeidsmarkt zal langzaam maar zeker toenemen. Het is daarom zaak daar nu al op in te spelen. Een aantrekkelijk werkgeversimago is niet in 1 dag gerealiseerd, maar moet planmatig worden opgebouwd.

Effectiever interesseren
GreenshootHR kan u helpen om uw toekomstige medewerkers, de student of scholier, al vroegtijdig te bereiken, zodat u een plek verwerft in de voorkeurslijst van toekomstige werkgevers.
Door onze opgebouwde ervaringen weten we op welke manier u programmatisch kunt werken aan het versterken van die voorkeurspositie.Het aantal gerichte sollicitaties bij uw gemeente, waterschap, provincie, etc. zal hierdoor vergroot worden.
U zoekt niet zomaar medewerkers; ze moeten die drijfveren, kennis, competenties en dat niveau hebben die passen bij de wensen die de burger aan de huidige en toekomstige ambtenaar stelt.

Effectiever werven
De verworven voorkeurspositie zal het aantal sollicitanten die bewust kiezen voor het werken bij uw overheidsorganisatie vergroten. Door het benutten van slimme oplossingen helpen wij u ook om de richting van uw mediagebruik bij concrete wervingsvraagstukken gaandeweg te optimaliseren. Dit scheelt u veel tijd en kosten.

Effectiever selecteren
Zodra iemand bij u solliciteert wilt u zo snel mogelijk weten of deze aan uw vereisten voldoet. GreenshootHR helpt u om een gedegen digitale voorselectie te maken, waardoor de tijd en kosten die u aan deze voorselectie besteed tot een minimum wordt beperkt en u niet inboet aan kwaliteit van deze selectie.
De afhandeling van het vervolg van de sollicitatie (zoals uitnodiging of afwijzing) kunnen wij voor een groot gedeelte voor u automatiseren.
Het vervolg van de sollicitatieprocedure kunnen wij via digitale, maar ook meer persoonlijke fysieke vormen ondersteunen, of het nou een digitale sollicitatiefilm of een volledig assessmentcentre is.

Effectiever ontwikkelen
Zodra u nog (j)on(g)ervaren sollicitant hebt aangenomen wilt u de ontwikkeling van deze prille ambtenaar ondersteunen en volgen. De combinatie van HR-Analytics en de benutting van een digitale portal met diverse testen en vragenlijsten is een goed hulpmiddel voor zowel de werkgever als de werknemer om een zo gericht mogelijke groei door te maken.

Voor specifieke programma's gericht op leiderschapsontwikkeling beschikt GreenshootHR over speciaal daarop gerichte ervaring en hulpmiddelen om deze ontwikkeling zo effectief mogelijk te sturen en begeleiden.

Relevante ervaring bij GreenshootHR
Onze adviseurs hebben gedegen ervaring op het grensvlak van onderwijs en arbeidsmarkt. Zeer recent heeft Mark de Vries voor het A+O-fonds Gemeenten een onderzoek afgerond naar de wijze waarop gemeenten en samenwerkingsverbanden hun werkgeversimago bij scholieren en studenten opbouwen. Daarbij is de samenwerking met onderwijsinstituten ook onderzocht.
Ook biedt de ervaring van werving en selectie van grote groepen HBO- en Universitair geschoolde personen als overheidsprofessional een belangrijke basis van onze dienstverlening.