Leeshoek

Direct Contact

7 tips om slim feedback te geven (en ontvangen)

LinkedIn
Facebook

Artikel Managementteam:
7 tips om slim feedback te geven (en ontvangen)

http://www.mt.nl/512/87721/gezond-ondernemen-betrokkenheid/7-tips-om-slim-feedback-te-geven-en-ontvangen.html

Dit artikel sluit sterk aan bij een groot gedeelte van onze activiteiten. Daarbij staat het stimuleren van de prestatie en de ontwikkeling van mensen in/en organisaties centraal.
In de vele organisaties die wij bezoeken ervaren wij dat er nog veel rek zit in de benutting van de capaciteiten van mensen.
Hierbij gaat het vaak om het vinden van verbinding tussen mensen; het maken van contact.

Hoewel in sommige organisaties het hiërarchische gevoel al wat verschuift naar een gelijkwaardige verhouding tussen manager en medewerker in plaats van een manager die de lakens uit deelt, blijft de rol van de manager een belangrijke factor in het creëren van de juiste sfeer en omgeving. Door bewust de positieve insteek te kiezen in het uitwisselen van feedback tussen manager en medewerker, wordt hiermee de ‘positieve toon gezet’ voor de reguliere omgangsvorm in een organisatie.

De 3e tip geeft weer dat je de ontwikkeling naar ‘positieve feedback als gewoonte’ kunt helpen door actief contactmomenten te plannen. Hierbij past de bij overheidsorganisaties steeds meer gebruikte term ‘regie voeren’. Mijn ervaring is dat hier een uitdaging zit. Dit moet in het bestaande werkproces worden ingebed en daarmee moet men de automatische piloot uitschakelen. En dat is voor veel mensen niet eenvoudig!
We helpen enkele van onze opdrachtgevers in het voeren van die regie, zodat de kans op  de gewenste ontwikkeling vergroot wordt.

De 4e tip zegt iets over betrouwbare feedback; vindt de ontvanger van de feedback de feedback ook terecht? Neemt men elkaar serieus? In oprechte situaties kan het verschil van perspectief tussen zender en ontvanger van de boodschap vele onnodige schade toebrengen.
In organisaties waarin politieke spelletjes en macht een belangrijke factor spelen zal eerst veel aandacht moeten worden besteed aan de veiligheid.

Tip 5 en 6 zijn voldoende duidelijk, benoem meer positieve dingen en mensen stellen zich meer naar elkaar open.

Tip 7 geeft een bevestiging van het verschil in denk- en gedragsvoorkeuren tussen vrouwen en mannen. GreenshootHR maakt gebruik van het instrument van Emergenetics voor de verbetering van afstemming van samenwerking in teams. Uit de resultaten van de ingevulde vragenlijsten blijkt ook een verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen scoren bijvoorbeeld gemiddeld hoger op analytisch denken, terwijl vrouwen hoger scoren op sociaal denken.