Online assessments

Direct Contact

Reflector Big Five Personality

LinkedIn
Facebook

Picompany

De Reflector Big Five Personality is een moderne online persoonlijkheidsvragenlijst die een volledig overzicht geeft van hoe een medewerker scoort op de vijf belangrijkste persoonlijkheidseigenschappen waarop mensen verschillen. Daarnaast rapporteert de Reflector Big Five Personality op alle onderliggende facetten van deze vijf eigenschappen. Dit geeft een gedetailleerd en nauwkeurig beeld. De Reflector Big Five Personality brengt de volgende vijf persoonlijkheidsfactoren in kaart:

Instabiliteit: de mate waarin we emotioneel op tegenslag reageren;

Extraversie: de mate waarin we actief contact met anderen onderhouden;

Openstaan: de mate waarin we naar nieuwe ervaringen en nieuwe ideeën zoeken;

Aanpassen: de mate waarin we het belang van anderen boven ons eigen belang stellen;

Consciëntieusheid: de mate waarin we ons georganiseerd en doelgericht gedragen.


De hiervoor genoemde vijf persoonlijkheidsfactoren worden in de rapportage uitvoerig beschreven en gedetailleerd in kaart gebracht. Ook geeft de rapportage een doorvertaling van de persoonlijkheidseigenschappen naar de mate waarin die passen bij competenties die de medewerker in het werk nodig heeft. Hoe gemakkelijk kan iemand bepaald gedrag laten zien of ontwikkelen gezien zijn persoonlijkheid?