Online assessments

Direct Contact

Reflector Appraisal

LinkedIn
Facebook

PiCompany Appraisal, beoordelingsgesprekken

Met de Reflector Appraisal kan een gesprek over functioneren gemakkelijk op de rails worden gezet en kan snel tot de kern worden gekomen. Leidinggevende en medewerker geven beiden met behulp van eenzelfde lijst hun oordeel over het werkgerelateerde gedrag van de medewerker. Ten eerste gaat deze lijst over gedrag dat van wezenlijk belang is voor de functie van de medewerker. Voordeel

Hiervan is dat dit het gemakkelijk maakt om het gesprek te voeren over datgene wat écht relevant is. En ten tweede gaat het over gedrag dat de medewerker daadwerkelijk heeft laten zien. Groot voordeel hiervan is dat gemakkelijk over feitelijkheden in plaats van over subjectieve indrukken wordt gesproken.

De Reflector Appraisal geeft een beeld van het functioneren van de betrokkene door een aantal, voor het werk cruciale, competenties in kaart te brengen. Bijvoorbeeld klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, leidinggeven, inzet, ondernemerschap et cetera. De rapportage maakt inzichtelijk hoe medewerker en leidinggevende aankijken tegen de beheersing van de diverse competenties. Doordat concrete voorbeelden van gedrag worden gebruikt, biedt dit de basis voor een levendig, gestructureerd en concreet feedbackgesprek over functioneren en geeft het concrete input voor verdere ontwikkeling en coaching.