Selectie Assessments

Business through talent

HR Advies

Direct Contact

Selectie Assessments

LinkedIn
Facebook

Selectie AssessmentHet zijn de mensen die de organisatie maken en richting geven. Zij zijn vaak het enige echte onderscheidende vermogen van organisaties en bepalen voor het grootste deel het succes ervan: 'Business Through Talent'. Groei en ontwikkeling door het in huis krijgen van de juiste talenten met passende competenties. Om te bepalen of de interne of externe kandidaat over de juiste talenten, ambitie en competenties beschikt, zetten we een Selectie Assessment in.

Het is een illusie om te denken dat je met 100% zekerheid kunt voorspellen of een kandidaat succesvol gaat zijn binnen een organisatie. Wel kan je met behulp van een gedegen en uitvoerig selectieproces het risico op het niet voldoende functioneren of daadwerkelijk falen beperken. Een dergelijk selectieproces voorkomt uiteindelijk extra kosten en het niet tijdig behalen van omzet en andere belangrijke doelstellingen.

Greenshoot HR kijkt niet alleen naar iemands kennis en ervaring, maar maakt daarnaast gebruik van Assessment Centers. Het Assessment Center geeft op objectieve wijze inzicht in de persoonlijkheid van de kandidaat, diens drijfveren en ambitie. Daarbij wordt beoordeeld of de kandidaat beschikt over de op voorhand vastgelegde en gewenste competenties.

Het Assessment Center bij Greenshoot HR bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:

  • Een grondige analyse van de organisatie en desbetreffende functie met als doel zicht te krijgen op de strategie, bedrijfsvoering, cultuur en gewenste competenties.
  • Het testen van de capaciteiten middels een capaciteitentest.
  • Het in kaart brengen van de competenties & ambitie en een persoonlijkheidsonderzoek middels de inzet van diverse methodieken zoals interviews, praktijksimulatie en persoonlijkheidsvragenlijsten.
  • Duidelijke en bruikbare schriftelijke rapportage.

De objectiviteit wordt zo veel mogelijk gewaarborgd door het gebruik van minimaal twee getrainde beoordelaars en minstens twee praktijksimulaties.

Voor onze assessments hanteren wij de NIP-code voor beroepsethiek waarmee de vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd.

Meer weten over Selectie Assessments? Neem dan contact met ons op.

 

Werving en Selectie

Voor werving en selectievraagstukken verwijzen wij u naar onze zusterorganisatie Caclium Recruitment.