Online assessments

Direct Contact

Profile Selector

LinkedIn
Facebook

Profile Selector

Hoe zorg je ervoor dat voor zowel managers als medewerkers helder is welke prestaties geleverd moeten worden en welk gedrag hiervoor verwacht wordt? In elke rol of functie is de verwachte bijdrage uiteraard anders. Deze verwachtingen kunnen worden vastgelegd in de vorm van een rol- of functieprofiel.

De Profile Selector helpt u snel en eenvoudig de relevante en meest cruciale informatie te verzamelen om te komen tot het best passende competentieprofiel.

De Profile Selector analyseert de competenties die belangrijk zijn om de gewenste resultaten te behalen. Vervolgens doorloopt u de volgende stappen:

  1. De projectgroep (projectleider) stelt op basis van een rolbeschrijving en bijbehorende resultaatgebieden de relevante vragenlijst samen. Deze wordt per e-mail verstuurd naar de respondenten uit verschillende doelgroepen (rolvervullers, leidinggevenden en rolexperts);
  2. De respondenten beantwoorden vragen over het belang van competenties aan de hand van concrete gedragsvoorbeelden;
  3. Het systeem genereert een rapport waarin de competenties in volgorde van belang worden gerangschikt;
  4. Op basis van de rapportages en een verificatie in een korte sessie wordt het definitieve profiel vastgesteld

 

De belangrijkste voordelen

  • Efficiëntie: iedere deelnemer investeert een beperkte hoeveelheid tijd. De analyse van de gegevens  is geautomatiseerd. De besluitvorming vindt in een korte sessie plaats. Ondersteuning door een consultant is mogelijk, maar na kennisoverdracht niet noodzakelijk.
  • Draagvlak: u kunt eenvoudig een grote groep mensen uit verschillende doelgroepen betrekken bij de analyse. De vraagstelling is helder waardoor weinig of geen instructie nodig is om een bijdrage te kunnen leveren. 
  • Lage kosten: u betaalt een bedrag per set rondgestuurde vragenlijsten. Ondersteuning door een consultant is mogelijk, maar niet noodzakelijk.