Leeshoek

Direct Contact

Coachen op prestatie en resultaat

LinkedIn
Facebook

HR Boek Coachen op gedrag en resultaatEen manager kan op de volgende twee manieren sturen op het realiseren van resultaten door uw medewerkers:

1. Rechtstreeks afspraken met hen maken over het realiseren van prestaties.
2. Medewerkers helpen om gedrag te ontwikkelen dat hen ondersteunt bij het realiseren van prestaties.

Dit boek geeft concrete handvatten voor het vormgeven van performance management in lijn met de strategie van uw organisatie. Er staat een groot aantal voorbeelden in van concrete prestatiematen uit de adviespraktijk van PiMedia waarover u afspraken kunt maken en het beschrijft de gespreksmodellen die daarbij horen. Tenslotte vindt u er concrete richtlijnen in om geleverde prestaties ook effectief te beoordelen en te belonen.

Naast dit boek heeft PiMedia ook een ander boek gepubliceerd, dat op het tweede onderwerp ingaat: het ontwikkelen van resultaatgericht gedrag (getiteld: 'Coachen op gedrag en resultaat'). Beide boeken zijn goed afzonderlijk te lezen. Zij vormen echter wel elk één kant van dezelfde medaille die 'performance management' heet. In combinatie helpen ze u niet alleen om heldere prestatieafspraken te maken, maar ook om uw medewerkers zo te ontwikkelen dat ze die afspraken met succes kunnen realiseren.