HR Advies

Direct Contact

Performance Management

LinkedIn
Facebook

Performance Management

Wat is Performance Management?

Performance Management of ook wel de Beoordelingscyclus is het geheel aan systemen dat het gedrag van de medewerkers stuurt, gericht op de realisatie van de doelstellingen van de organisatie. Performance Management of ook wel Beoordelen is daarmee het managementinstrument bij uitstek en behalve een systeem ook een vaardigheid van management en medewerkers. In de meest concrete vorm komt het tot uiting in een performance managementcyclus van planningsgesprekken, voortgangsgesprekken, coaching & training en afsluitend met beoordelings- of reviewgesprekken. De Beoordelingscyclus is sterk gekoppeld aan het vervolg, te weten de POP. De POP is de afkorting voor Persoonlijk Ontwikkel Plan. De POP maakt dat de Beoordelingscyclus een duidelijke relatie hebben met de ontwikkeling van de medewerkers. Beoordelen is dus niet afrekenen, maar vooral gericht op het krijgen van de neuzen dezelfde kant op en het duidelijk krijgen waar de ontwikkelbehoefte ligt.

Beoordelings- en ontwikkelingsgesprekken met een medewerker scheppen duidelijkheid. Duidelijkheid wat medewerker en leidinggevende van elkaar kunnen verwachten ten aanzien van het gewenste gedrag qua werkhouding en de te realiseren targets en doelen. Dit verhoogt de effectiviteit van de medewerker en de organisatie. Bovendien fungeert het systeem als basis voor prestatiegericht belonen en is het een instrument dat zowel de ontwikkelingsbehoeften van de medewerkers, als hun mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling aangeeft.

Proces van Beoordelen en Ontwikkelen.

Performance Managementcyclus

De invoering van Performance Management vereist een gedegen discussie vooraf over gewenste en ongewenste resultaten en gedrag en vraagt commitment van het management. Het is essentieel dat de centrale waarden van de organisatie weerspiegelt worden in de performance managementcyclus. Ook de analyse in welke mate medewerkers zelf invloed hebben op hun resultaten, is van groot belang om draagvlak te kunnen creëren: welk gedrag wil je zien en welk gedrag wordt beloond? Een gebruiksvriendelijke en betrouwbare beoordelingssysteem is hierbij van groot belang. te vaak zien we dat het een  moetje wordt en dat de Beoordelingscyclus slecht uitgevoerd wordt. Of we zien dat Beoordelen geen vervolg krijt. Een beoordelingssysteem dat de medewerker en leidinggevende echt ondersteunt in hun Presteren en Ontwikkeling is onmisbaar. GreenshootHR is erg tevreden over de HR Software van Itsallabout.


Last but not least is het essentieel dat er een goed beheersysteem is en dat managers en medewerkers het niet als een jaarlijkse terugkerende verplichting gaan ervaren. Uiteindelijk dient Performance Management, Beoordelen of hoe het ook in een organisatie genoemd wordt, erop gericht te zijn de medewerker te sturen en te begeleiden in het realiseren van zijn/haar doelen. Resultaten gaan dus hand in hand met ontwikkeling.

Meer weten over Performance Management, beoordelen of beoordelingssystemen van Itsallabout? Neem dan contact met ons op.

HR Software van ItsallaboutScreenshot Itsallabout BeoordelingscyclusScreenshot Beoordelingssysteem Itsallabout