HR Advies

Direct Contact

Intervisie

LinkedIn
Facebook

Wat is Intervisie?

Intervisie is een methode waarbij vόόr en dόόr werknemers gezamenlijk gewerkt wordt aan het verbeteren van iemands competenties en deskundigheid. Deze groepsgewijze interventie biedt een platform voor het oplossen van problemen, het helder krijgen van beelden & perspectieven en advisering over knelpunten. Intervisie kan begeleid worden door een ‘externe’ begeleider maar zou naar onze mening een ontwikkelingsmethodiek moeten zijn die zonder hulp van een externe begeleider tot het standaard repertoire van elke organisatie zou moeten horen.

Waarom Intervisie?zon door hand

In de praktijk regeert de waan van alledag. Het oplossen van de dagelijkse problemen staat voorop waardoor het gevoel ontstaat dat de tijd ontbreekt om even afstand te nemen van de inhoud en de ingesleten patronen. Ook nieuwe situaties, waarbij medewerkers met verandering binnen de organisatie of de rol te maken hebben, vraagt vaak om een platform om de twijfels, problemen en ervaringen te delen en van elkaar te leren.

Er is in feite geen tijd om te reflecteren of de hulp van collega’s in te roepen. Als dat het geval is, kan intervisie een uitkomst bieden. Mits gestructureerd en methodisch aangepakt, is het een effectieve manier van elkaar helpen die weinig tijd kost.

Het doel van intervisie is zicht te krijgen op je eigen handelen in bepaalde situaties, omgevingen of vraagstukken die met het werk te maken hebben. Wat is je voorkeursgedrag, waar liggen je valkuilen, in welke omstandigheden neemt je effectiviteit af? Als je dit inzicht hebt verkregen, is de volgende stap het aangereikt krijgen van adviezen van je collega-deelnemers: wat zouden zij doen als zij in jouw schoenen staan? Daarna is het zaak te experimenteren met deze andere vormen van handelen: het veranderen van je gedragspatroon om effectiever te worden in je werk.

Resultaten van Intervisie

Aan het einde van een intervisietraject zijn de volgende resultaten behaald:

1. De organisatie is een ontwikkelingsmethodiek rijker. Intervisie bij GreenshootHR is sterk gericht op het ‘blijvend beter maken’ van organisaties. Wij zijn van mening dat de organisatie in staat moet zijn veel van de eigen ontwikkeling en groei zelf vorm te geven. Nu en in de toekomst. Aan het einde van het intervisie traject zullen de deelnemers dus in staat zijn onderling zelf intervisiesessies te kunnen organiseren en begeleiden.

2. De deelnemers zullen niet alleen actuele vraagstellingen opgelost zien, maar tevens in staat zijn toekomstige vraagstellingen met elkaar te kunnen bespreken en op te lossen.

3. De deelnemers zullen intervisie als een methode zien die hen helpt grip te krijgen op hun eigen vraagstelling en op hoe ze de vraagstelling willen gaan oplossen.

4. De deelnemers zullen door het gezamenlijk traject elkaars expertise en krachten leren kennen en elkaar sneller gaan opzoeken. Hierdoor krijgt de organisatie een sterkere zelfredzaamheid.

5. De deelnemers zullen zich door het delen van kennis en ervaringen sneller ontwikkelen dan wanneer de ervaringen of kennis niet gedeeld wordt. De leidinggevenden zullen sneller in hun nieuwe rol kunnen groeien door intervisie.

6. De deelnemers zullen - zeker als leidinggevenden - zich veel bewuster worden van het eigen gedrag en het effect hiervan op anderen en situaties. Intervisie daagt uit tot bewuster nadenken en actiever op zoek gaan naar raad en advies bij collega’s.

handen in een, teamontwikkelingUitgangspunten van Intervisie

Volgens GreenshootHR wordt intervisie een succes als er op z’n minst een veilige en open omgeving binnen de groep is gecreëerd. Je moet je vrij voelen om je kwetsbaar op te durven stellen. De positieve benadering en het oordeelloze in de feedback en vraagstelling benadrukken, is daarom van groot belang. Intervisie is effectief als er sprake is van vrijwilligheid en in situaties waarbij het juist nuttig is om op een interactieve manier van elkaar te leren en elkaar te raadplegen.

Meer weten over intervisie? Neem dan contact met ons op.