Online assessments

Direct Contact

Intelligentie

LinkedIn
Facebook

PiCompany

Connector Ability - Snel, eerlijk en effectief selecteren.

De Connector Ability is een online intelligentietest die de G-factor meet; de algemene - ‘General’ - intelligentiefactor. Wat de Connector Ability uniek maakt, zijn de extra kenmerken die vaak op één of meerdere aspecten niet voorkomen in de traditionele tests:

  • internationaal inzetbaar;
  • cultuur fair: taal en cultuur hebben geen relevante invloed op de testuitslag; 
  • thuistest: dus overal en altijd af te nemen;
  • adaptief: snel en efficiënt door adaptieve manier van meten.

 

 

PiCompany

Connector C meet intelligentie ofwel het probleemoplossend vermogen waarover iemand beschikt. Naast een algemene of G-score geeft de capaciteitentest inzicht in de figurale, de rekenkundige en de verbale capaciteiten. De Connector C is geschikt voor vrijwel alle kandidaten in een selectiesituatie.

Er zijn twee versies beschikbaar: één voor functies op hbo/wo niveau en één voor lbo/mbo niveau.

 

 

NOACapaciteitentesten

 

Uit onderzoek is gebleken dat capaciteiten- en intelligentietests de hoogste voorspellende waarde hebben voor opleidings- en beroepssucces. NOA heeft capaciteitentests ontwikkeld voor middelbaar (MCT-M) en hoger opleidingsniveau (MCT-H). Bij de ontwikkeling van de tests is rekening gehouden met de toepasbaarheid bij mensen met verschillende culturele achtergronden.