HR Analytics

Direct Contact

HR-Analytics

LinkedIn
Facebook

Glasses with calculations and analysisVoor elke investering binnen organisaties wordt bepaald wat de Return-on-Investment (ROI) is. Als een afdeling of manager niet meetbaar en inzichtelijk kan maken wat de impact is van hun investering op de organisatie, zal de investering niet doorgaan. Dagelijks beantwoorden directeuren, sales managers, ICT managers, logistieke managers e.a. de vraag: "Wat is de impact van mijn investering op het resultaat van de organisatie en op welke wijze en met welke activiteiten kan mijn afdeling bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie?"

Dit klinkt heel logisch, behalve voor HR.

Lange tijd werd geaccepteerd dat de impact van HR-activiteiten niet of moeilijk meetbaar waren. Het voelde vooral logisch, maar nooit eerder werd het onderbouwd en werd de koppeling gelegd tussen HR en de resultaten van de organisatie.

Maar dat is nu anders.

Ondanks dat de ontwikkelingen op het gebied van HR-Analytics ( HRA )al lang voor de crisis van 2008 waren ingezet, kunnen we stellen dat de crisis ervoor heeft gezorgd dat HR-Analytics meer en prominenter op de agenda is komen te staan.

Maar, is het een methode om kosten te besparen en is het vooral een methode voor in slechte economische tijden?

HR-Analytics is voor alles een analyse van mensgerichte data om beter te worden, om te weten in welke HR-activiteiten u zou moeten investeren en in welke juist niet. Het geeft onderbouwde inzichten voor een meer solide HR-strategie die bijdraagt aan het resultaat van de organisatie.

Waarom is het van belang voor organisaties?

In veel organisaties bestaan de operationele uitgaven voor een groot deel uit personeelgerelateerde kosten. Soms tot wel meer dan de helft zoals bij zakelijke dienstverleners of overheidsorganisaties. Daarnaast bepalen de medewerkers voor een groot deel het succes van organisaties: mensen maken het verschil. Het is daarom logisch te stellen dat organisaties veel winst kunnen behalen bij meer inzichtelijkheid en meetbaarheid van de investeringen in de medewerkers.  

Wat is HR-Analytics?

HR-Analytics ( HRA ) is het meetbaar en inzichtelijk maken van de impact van de investeringen in het menselijk kapitaal van de organisatie. Het is een methode waarbij verschillende data en HR-kengetallen, maar ook gedrag en competenties, gekoppeld worden aan andere prestatie-indicatoren van de gehele organisatie of afdelingen.

Wat ons betreft is HR-Analytics ook een mindset om meer ‘evidence-based’ tot keuzes en HR-beleid te komen.

Waar leidt HR-Analytics toe?

HR-Analytics leidt tot betere informatie en inzichten op het gebied van …

 • Engagement;
 • Beoordeling;
 • Beloning;
 • Verzuim;
 • Verloop;
 • Succession Planning;
 • Recruitment;
 • Talentmanagement;
 • Learning & Development.

…in relatie tot de resultaten van de organisatie of afdeling.

Wat levert HR-Analytics dan op?

Uiteindelijk gaat het om betere resultaten. We noemen dit ook wel de ‘bottom-line performance’. Naast het behalen van concrete kostenbesparingen, omzetverhoging, hogere klanttevredenheid, minder uitval in productie en andere organisatiedoelstellingen, zorgt HR-Analytics er voor om het meeste rendement te halen uit het HR-budget.

HR-Analytics en de rol van HR als business partner.

De meeste HR-afdelingen en professionals worden gezien als kostenpost en als ondersteunende stafafdeling. Per organisatie verschilt de positie, maar vaak is het geen volwaardig lid van de directie of de 'board'. Door het ‘onvermogen’ om aan te tonen wat het rendement en het organisatiebelang van investeringen in het menselijk kapitaal is, mist HR de aansluiting bij sales, finance, ICT, operations en andere volwaardige afdelingen. Met de nieuwe mindset van HR-Analytics en de resultaten van HR-Analytics, dwingt HR een positie in de 'board' of in de directiekamer af.

Itsallabout HR Analyse Software

De relatie tussen HR Software en HR Analytics ( HRA )?

Onze aanpak:Intelligence afdeling. Het is nu ook toegankelijk voor HR specialisten en HR Analisten. Zeker de HR Analytics Software van Itsallabout is erop gericht om HR dashboards, HR Rapportages en HR Analytics toegankelijk te maken voor HR Analisten, HR Business Partners en zelfs Lijnmanagers. Naast de Software die nodig voor de HR Analyse zelf, is de toegang tot de data uit andere HR Systemen zoals personeelsinformatiesystemen en salarisadministratie flink verbeterd.

Deze twee technische ontwikkelingen maken het mogelijk dat HR niet alleen projectmatig, maar continu toegang heeft tot HR data en deze HR Analyse Software is onmisbaar in het uitvoeren van je HRA. HR Analytics neemt nu een vlucht met name doordat de software die je nodig hebt om op een gemakkelijke manier tot Analyses te komen goedkoper en laagdrempeliger is geworden. De HR Analyse Software is niet meer alleen te gebruiken door specialisten van de IT of Business 

voortdurend kan analyseren en kan omzetten tot HR Strategie of concrete parktische keuzes.

 1. GreenshootHR voert het gehele HR-Analytics traject voor u uit. Neem voor meer informatie over het HR-analytics traject contact met ons op.
 2. GreenshootHR traint u in het gebruik van de HR-Analytics Software van Itsallabout en ondersteunt u waar nodig in de door u zelf uitgevoerde HR-Analytics trajecten.
 3. GreenshootHR ondersteunt u in het vertalen van de uitkomsten uit het HR-Analytics rapport naar concrete HR-plannen en HR-activiteiten.

Meer weten over onze aanpak? Klik hier.