Prestatie door Samenhang

Individuele bijdrage aan de organisatiestrategie.

HR Advies

Direct Contact

Greenshoot HR Solutions

LinkedIn
Facebook

'Het geheel is meer dan de som der delen' 

Het geheel is meer dan de som der delen

In een succesvolle organisatie weten medewerkers wat er van ze verwacht wordt en weten ze in welke richting de organisatie zich ontwikkeld.

Zij krijgen de steun van de manager en de manager schept condities zodat medewerkers aan die verwachtingen kunnen voldoen.
Vervolgens verwachten medewerkers dat zij worden  beoordeeld en beloond in functie van hun prestatie en bijdrage.

In elke organisatie vormt de medewerker de cruciale schakel tot succes: of zij nu zaken moeten ontwikkelen, produceren of verkopen. Telkens wordt verwacht dat medewerkers de producten en/of diensten sneller, beter en goedkoper op de markt kunnen brengen. Of het een externe dan wel interne markt is, wordt steeds minder relevant. De totale organisatie is gericht op het behalen van de gezamenlijke bedrijfsdoelstellingen.

Het verhelderen van wat we verwachten van medewerkers, maar ook het ontwikkelen, coachen, beoordelen en bijsturen van medewerkers, is cruciaal in elke organisatie. Het op een billijke doch uitdagende manier belonen van medewerkers voor de geleverde prestatie maakt het geheel nog complexer. Immers, belonen kan op een geldelijke manier, maar ook door middel van het bieden van uitdagingen.

GreenshootHR ondersteunt u bij (het nemen van beslissingen inzake) de ontwikkeling, invoering en handhaving van verschillende HR-solutions die als een backbone dienen voor het succesvol functioneren van uw organisatie.
Arbeidsvoorwaarden, functieprofilering, functiewaardering, performance- en competentiemanagement zijn de basis om de organisatiedoelstellingen en de talenten van haar medewerkers met elkaar in lijn te brengen. Het vastleggen van wat we van medewerkers verwachten vindt bij GreenshootHR plaats vanuit de missie, visie en strategie van de organisatie en de verschillende afdelingen.

Meer weten over onze HR-solutions? Neem dan contact met ons op.

Het antwoord door samenhang