HR Analytics

Direct Contact

SPP

LinkedIn
Facebook

Heeft u inzicht in de samenstelling van uw personeel? Weet u hoe uw personeelsbestand er over een aantal jaar uit moet zien om de doelstellingen van uw organisatie te realiseren? En welke consequenties hebben de ontwikkelingen in de sector en de arbeidsmarkt voor uw personeelsbestand? Strategische personeelsplanning helpt organisaties een gericht plan te maken om het verschil tussen het toekomstig benodigd personeel en het huidig beschikbaar personeel te overbruggen.

Strategische personeelsplanning of afgekort SPP is niet altijd een eenduidig begrip. Er circuleren meerdere definities. De kern die in alle definities terugkomt, is dat SPP gaat over hoe instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers in kwalitatieve en kwantitatieve zin passend kan blijven op de huidige doelstellingen van de organisatie en op toekomstige doelstellingen van de organisatie. Kortom, je wilt wat als organisatie, nu en in de toekomst, en daar heb je de juiste mensen, met de juiste kwalificaties en op de juiste pek voor nodig.  Hoe simpel deze uitleg ook is, hoe moeilijk het soms voor opdrachtgevers is om zicht te krijgen op deze instroom, doorstroom en uitstroom. Soms heeft dat te maken met het gebrek aan kennis en vaardigheden om een Strategisch Personeelsplanning proces op te zetten. Soms komt het doordat simpelweg de juiste HR Software ontbreekt. Vaak is het een mix van beide in combinatie met ‘vervuilde’ en niet eenduidige data over mensen en hun instroom, doorstroom en uitstroom.  Strategische Personeelsplanning Software

Zoals gezegd start SPP bij ons met het bepalen wat de doelstellingen van de organisatie zijn. Daar moeten we de analyse tegen af zetten. Dat bepaalt de ‘gap’ tussen wat voor populatie er is of er in de toekomst zal zijn en wat voor bezetting er werkelijk nodig is.

Die ‘gap analyse’ geeft dus in feite aan wat je risico is als organisatie. Wat, als het gaat om de productiefactor ‘mens’, staat het behalen van je doelstellingen in de weg? Dit inzicht is voor organisaties van levensbelang.

SPP helpt organisaties dus om inzicht te krijgen op de organisatie en op personele knelpunten nu in de toekomst. Het legt de basis voor effectief en toekomstgericht HRM-beleid dat gekoppeld is aan de doelstellingen van de organisatie. Het bevordert betere beargumentering van beleidskeuzes, met name op het gebied van in-, door- en uitstroom van personeel. Ook maakt het organisaties succesvoller bij het werven en selecteren van nieuw en geschikt personeel.

GreenshootHR helpt organisaties met het opzetten en het uitvoeren van Strategisch Personeelsplanning. Naast ons advies , ondersteunen we organisaties ook met HR Software op het gebied van HR Analytics en SPP. Zie meer hier over op www.itsallabout.nl