HR Analytics

Direct Contact

Slimme Software voor HR-Analytics, SPP en HR dashboards

LinkedIn
Facebook

Itsallabout is de HR Analytics Software voor HR. Deze HR Analyse Software werkt naadloos samen met alle gangbare en minder gangbare Personeelinformatie en salarisadministratie Software. De data uit uw personeelsinformatiesysteem of salarisadministratie en eventuele andere bronnen worden gekoppeld aan de Centrale HR Datawarehouse van Itsallabout. Vervolgens wordt de Data uit de verschillende HR systemen omgezet en gevisualiseerd in leesbare en gemakkelijk deelbare HR dashboards en HR rapportages. De HR Analytics software van Itsallabout laat u op een nieuwe manier profiteren van de data in uw personeelsinformatiesysteem, salarisadministratie of andere HR systemen zoals Verzuimregistratie of Workforce Planning. Met De HR Software van Itsallabout haalt u deze waardevolle gegevens uit uw systemen om ze vervolgens op een nieuwe, revolutionaire manier inzichtelijk te maken ente gebruiken voor het bepalen van nieuw beleid, het besparen van kosten en het verbeteren van huidige HR programma's. Itsllabout is ontwikkeld voor organisaties die zich bewust zijn van de strategische waarde van HR en gericht stappen willen zetten op dit gebied. De HR Analytics software is met name bedoeld voor HR-professionals, bestuurders en (lijn)managers die strategisch met HRM bezig zijn. Itsallabout kan tevens gekoppeld worden aan ons eigen Beoordelingsmodule, HR Survey Module, maar ook aan externe systemen voor bijvoorbeeld recruitment of onboarding.

De HR Analytics Software van Itsallabout is daarnaast bij uitstek geschikt om op een gemakkelijke manier concreet invulling te geven aan Strategische Personeels Planning ( SPP ). SPP is binnen HR altijd een lastige excercitie omdat veel data ontbreekt of niet goed te verzamelen is. Ook is het voor HR afdelingen lastig om de beschikbare gegevens om te zetten naar duidelijke inzichten, waaruit conclusies getrokken kunnen worden. te vaak is SPP een project, waar tegen op gezien wordt. Dit terwijl het belang ervan door HR Directeuren alleen maar als groter gezien wordt. SPP Made Easy is waar de HR Analyse Software van Itsallabout voor staat.

 

HR Analytics ItsallaboutHR Analytics Itsallabout

Inzicht in uw HR-informatie
Met de HR Anaytics Software van Itsallabout beschikt u over een praktische Business Intelligence (BI) oplossing speciaal voor HR. U  maakt op feiten gebaseerde analyses met slechts enkele muisklikken. U kunt inzoomen op alle denkbare dwarsdoorsnedes of totalen. Deze informatie kan in de tijd worden weergegeven en/of op een specifiek peilmoment. Ook kunt u door variabelen in te voeren scenario’s maken voor de toekomst, forecasten, maar ook simpel de huidige stand van zaken op het scherm in dashboards of specifieke Hr Rapporten visualiseren. Van HR Data naar betere en onderbouwde HR Strategie en HR beleid. 

Aan de hand van deze HR analyses en scenario’s ontstaat een scherp beeld van het verleden, het heden en de toekomstige situatie van de organisatie en de bemensing daarvan. Deze inzichten helpen u bij het realiseren van een effectief en toekomstgericht HRM-beleid. Veronderstellingen toetst u eenvoudig aan de hand van feitelijke, actuele gegevens uit uw eigen Personeelsadministratie of salarisadministratie. Itsallabout zorgt u voor een gedegen, onderbouwd advies en beter beleid. 

Inzicht in al uw talenten
Itsallabout geeft niet alleen inzicht in de harde cijfermatige kant van HR, maar ook in de zachte. U maakt snel een eenvoudig analyses van de talenten, potentie en prestaties van uw medewerkers en leidinggevenden!

Inzet Itsallabout HR Analytics
Organisaties gebruiken de HR Analytics Software van Itsallabout voor een groot scala aan HR-vraagstukken. Denk onder meer aan:

- Vormgeven van Strategische Personeelsplanning                                                                                                                    - - Doorrekenen, Impactanalyses en Forecasten van toekomstig beleid

- Reorganisaties en onderhandeling met vakbonden
- Meten en analyseren van verzuim, vergrijzing, functiemix, loonsomontwikkeling, opleidingsniveau en beoordelingsresultaten

Start Analyzing now
Met Itsallabout beschikt u over de beste en meest flexibele HR Analytics Software, die u direct in gebruik kunt nemen. U beschikt over een uitgebreide analytics template voorzien van basis HR rapportages en kant-en-klare HRdashboards, maar ook over een HR Analyse Software, waarbij we HR Analytics op uw data en uw organisatie kunnen aanpassen. 

 

Voor meer informatie ga naar www.itsallabout.nl of neem contact op met onze partner Itsallabout op mygell@itsallabout.nl