HR Analytics

Direct Contact

HR Analytics - Onze aanpak

LinkedIn
Facebook

Onze HR Analytics ( HRA ) aanpak.

  1. GreenshootHR voert het gehele HR-Analytics traject voor u uit. Neem voor meer informatie over het HR-analytics traject contact met ons op.
  2. GreenshootHR traint u in het gebruik van de HR-Analytics Software van Itsallabout en ondersteunt u waar nodig in de door u zelf uitgevoerde HR-Analytics ( HRA ) trajecten.
  3. GreenshootHR adviseert u over de aanschaf van HR Analyse Software van itsallabout.
  4. GreenshootHR ondersteunt u in het vertalen en implementeren van de uitkomsten uit het HR-Analytics rapportages uit de HR Analyse Software van Itrsallabout naar concrete HR-plannen en HR-activiteiten.

Wat gebeurt er in een HR-Analytics traject?

De activiteiten in een HR-Analytics traject zijn altijd hetzelfde: het begint altijd bij het vaststellen van de werkelijke vraag en/of context van de organisatie. De vraag kan soms heel concreet en doelgericht zijn, soms is deze minder duidelijk en zal de HR data ons in een bepaalde richting moeten leiden.

Naast het vaststellen van de vraag, gebeurt het volgende:

1.      Zoeken naar de juiste, relevante data en kengetallen.
2.      Invoeren van deze data en kengetallen in het rekenprogramma.
3.      (Statistische) Analyse van de HR data en kengetallen.
4.      Eventueel benchmarken.
5.      Vaststellen van relaties en uitkomsten.
6.      Presenteren van de conclusies en aanbevelingen.

Wat is de rol van de opdrachtgever in zo’n traject?

Vooral in het begin van het traject zal een team van key-functionarissen van de opdrachtgever, een rol spelen bij het vaststellen van de vraagstellingen en het vergaren van de juiste data en kengetallen. Het totale (statistische) analyseproces en het presenteren van de conclusies en aanbevelingen, zal verzorgd worden door het internationale team van GreenshootHR.

Is HR-Analytics alleen een feest voor HR?

HR Analyse Software van Itsallabout


Nee! Dit is juist de manier om de relatie te leggen tussen HR/Human Capital en de andere afdelingen. De input van elke andere afdeling is dus vereist voor het goed slagen van HR-Analytics. Daarnaast zal de uitkomst van HR-Analytics ( HRA )vooral impact hebben op andere afdelingen dan HR.

Is HR-Analytics eenmalig?

Nee! HR-Analytics is vooral een methodiek en houding die volgens ons altijd in de organisatie zal moeten blijven. Continu streven naar 'evidence-based' besluiten en activiteiten, zou volgens ons de norm moeten zijn. Concreet betekent dit dat het eerste traject vaak het meest intensief zal zijn. Periodiek zullen er vervolgtrajecten ingezet worden.

Voor welke organisaties is HR-Analytics geschikt?

De laagdrempelige kosten en aanpak van GreenshootHR maken HR-Analytics, naast de grotere multinationals, nu ook toegankelijk voor het kleinere MKB en MKB+. Ook zien we dat HR-Analytics prima vertaald kan worden naar de non-profitsector, waar weliswaar andere, maar nog steeds meetbare organisatiedoelstellingen- en resultaten gelden. Met ons internationale netwerk van partnerbureaus en onze Scandinavische strategische businesspartner zijn wij tevens in staat op grotere schaal internationale HR-Analytics trajecten uit te voeren. Daarnaast maakt onze verbintenis met Itsallabout het mogelijk niet alleen HRA projecten uit te voeren, maar ook de HR Analytics Sotware van Itsallabout bij u te implementeren. 

Internationaal team.

Het internationale team van GreenshootHR en HUCAMA verzorgt projecten over de hele wereld. Naast dit team maken we, afhankelijk van de grootte van het project en de locaties, ook gebruik van ons internationale netwerk van gecertificeerde partners op het gebied van HR-Analytics.

Meer weten over HR-Analytics? Neem dan contact met ons op. Voor meer informatie over de HR Analytics Software van Itsallabout
 neem contact op met mygell@itsallabout.nl