Leeshoek

Direct Contact

Holacratie: weg met managers en bureaucratie

LinkedIn
Facebook

Er zijn meerdere vormen van het leiden of inrichten van een organisatie, waarbij er meer verantwoordelijkheid gelegd wordt bij de medewerkers. Zelfsturende teams, de Semler methode en Holacratie. Ik ben een groot voorstander van dit soort organisatievormen en denk ook dat velen in zo een structuur zouden kunnen en willen werken. Toch geloof ik niet dat je helemaal zonder leidinggevende kan. De manager moet inderdaad zoveel als mogelijk uit de deur. De manager die staat voor bureaucratie, stroperigheid, vooral procesbewaking en controle draagt vaak niet bij aan een flexibele en gedreven organisatie. Behoud en beheer hebben de overhand. Maar leiders die inspireren, motiveren, de richting wijzen en medewerkers kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheid lijken mij onontbeerlijk.

Ik wil je graag wijzen op een artikel uit Intermediair Magazine:
Holacratie: weg met managers en bureaucratie