Leeshoek

Direct Contact

Hoeveel ambtenaren is teveel?

LinkedIn
Facebook

De kosten van ambtenaren in Amsterdam zijn veel groter dan in andere grote steden. Grote gemeenten hebben gemiddeld 11 ambtenaren per 1000 inwoners. In de hoofdstad zijn dat 19 ambtenaren per 1000 Amsterdammers.

De gemeente Rotterdam wil bijna 200 miljoen euro structureel bezuinigen op de eigen organisatie. Hierdoor verdwijnen vanaf 2015 onder meer 2.450 voltijdbanen in plaats van de 1.000 die al eerder was aangegeven

Dat blijkt uit een rapport van adviesbureau Berenschot, meldt Het Parool vrijdag.

Lasten

De lasten voor het hoge aantal ambtenaren in de stad zijn per inwoner 7.900 euro. Ter vergelijking: de gemeente Rotterdam is ruim 6.400 euro kwijt per inwoner en Den Haag en Utrecht ongeveer 4.400 euro.

Vooral de afdelingen Verkeer & Vervoer, Algemeen Bestuur en Volksgezondheid & Milieu zijn wel erg goed bezet. Bij verschillende gemeentelijke diensten zijn inmiddels reorganisaties doorgevoerd. Die zijn niet meegenomen in het onderzoek.

Akkoord

Wethouder Eric van der Burg (VVD, Zorg) zegt naar aanleiding van het onderzoek: 'Er moet fors extra bezuinigd worden en dit rapport speelt daarbij een belangrijke rol.' Aantallen noemt hij nog niet. Deze volgen later deze maand.

Onze mening hierover:

Het oordeel of een overheid teveel ambtenaren heeft, is afhankelijk van de wijze waarop men gebruik maakt van externe menskracht en hun kennis en toepassingservaring. De kosten voor bestede uren om de beloften naar de burger na te kunnen komen, zijn opgebouwd uit interne en externe uren. Deze beloften zijn veelal mondjesmaat naar beneden aangepast.

Beschikbare capaciteit moet uit de lengte of uit de breedte komen: zelf doen of inhuren/uitbesteden.

Om op basis van de in het artikel genoemde verhoudingen tussen gemeenten te gaan snijden in personele capaciteit is veel te kort door de bocht. Het vergt een nadere en bredere kijk van de benutting van mensen en hun kennis en arbeidskracht. Hierbij dienen op zijn minst de bestede uren/kosten door eigen ambtenaren, externe ambtenaren, ingehuurden bij marktpartijen en aan marktpartijen uitbestede uren in meegenomen te worden. (Mark de Vries van Greenshoot HR)

Bron: www.gemeente.nu, 6 mei 2012