Leeshoek

Direct Contact

Assessment – hét selectie-instrument?

LinkedIn
Facebook

Assessment – hét selectie-instrument?

Een assessment kan een goed selectie-instrument zijn, maar er zijn ook een aantal nadelen.

Voordelen

Een assessment is een methode waarmee direct relevant gedrag kan worden gemeten. Met een psychologische test kun je intelligentie en aanleg meten, maar daaruit valt minder goed af te leiden hoe iemand zich in de reële werksituatie zal manifesteren.

Uit onderzoek is gebleken dat een assessment in principe betrouwbaar is. De gedragsvoorspellende waarde is groot. Kan een handige kandidaat een selecteur tijdens een sollicitatiegesprek misschien op het verkeerde been zetten, bij een assessment is zoiets veel moeilijker, zo niet onmogelijk.

De acceptatie van assessments is groot, zowel bij opdrachtgevers als bij kandidaten. De methode wordt als verfrissend ervaren. Kandidaten zeggen het prettig te vinden te kunnen laten zien ‘wat ze waard zijn’. Opdrachtgevers zien graag met eigen ogen wat een kandidaat kan.

 

Nadelen

Het risico van fouten. Een assessment is bewerkelijk. Er moet aan veel voorwaarden worden voldaan om een betrouwbaar testresultaat te verkrijgen. Functieomschrijving, functieanalyse, gedragscriteria, de oefeningen, het moet allemaal kloppen.

Vooral bij nieuwe functies kan het lastig zijn om relevant gedrag te definiëren en daarbij een goed oefenprogramma samen te stellen. Daarnaast worden er hoge eisen gesteld aan de assessoren. Zij moeten goed getraind zijn om de juiste conclusies te trekken. Dat geldt nog meer voor beoordelaars die uit het eigen bedrijf afkomstig zijn. Managers zullen geneigd zijn te vinden dat kandidaten oefentaken op dezelfde manier moeten aanpakken als zijzelf zouden doen.

Het is een confronterend instrument. Over het algemeen vinden sollicitanten het een uitdaging om te laten zien hoe ze zaken ter hand nemen. Een assessment geeft ze daartoe alle mogelijkheden. Bij mensen die al in een bepaalde organisatie werkzaam zijn en intern solliciteren, ligt dat anders. Vooral in organisaties waarbij promoties altijd ‘automatisch’ plaatsvinden, bijvoorbeeld op basis van het aantal dienstjaren, kan een assessment confronterend werken. 

Assessments zijn kostbaar. Er wordt veel tijd en menskracht in een assessment geïnvesteerd. Met het voorbereiden, opzetten en uitvoeren van een assessment zijn dus de nodige kosten gemoeid.

 

Bron: www.penoactueel.nl