HR Advies

Direct Contact

Functieprofilering

LinkedIn
Facebook

Functieprofilering

Om resultaat te boeken is het van belang dat medewerkers weten wat er van ze verlangd wordt. Dat vereist aan de ene kant duidelijkheid omtrent taakverwachtingen, en aan de andere kant vrijheid voor invulling. Een functieprofiel dient niet te fungeren als keurslijf.

Het op een eenduidige, korte en heldere manier formuleren van verwachtingen, helpt misvattingen te voorkomen en biedt tevens mogelijkheden om medewerkers mede-verantwoordelijk te maken voor het ondernemingsresultaat.
Daarnaast worden functieprofielen gehanteerd voor het vaststellen van de rangorde in het kader van een beloningsbeleid. Als dit de uitdagingen zijn waarvoor u zich gesteld ziet, dan biedt de GreenshootHR aanpak u de oplossing.

Functieprofielen worden idealiter top down beschreven. Immers, profielen op de werkvloer dienen te passen binnen die van de afdeling, die weer binnen de business unit en de beschrijvingen van de business unit (manager) binnen die van de gehele organisatie. Omdat de markt verandert, dient uw organisatie zich aan te passen. Daardoor wijzigen dus ook functies en rollen. Het is om die reden dat functieprofielen regelmatig geüpdate worden.

GreenshootHR heeft de mogelijkheid om op uw wijze functies te formuleren. Wij geven er echter de voorkeur aan om te werken vanuit een duidelijke functiedoelstelling met resultaatgebieden, activiteiten en indien wenselijk KPI’s.
Onze profielen kennen een soortgelijke opbouw als de profielen zoals die door de Hay Group gehanteerd worden.

Werkwijze

Het aanpassen van een separate functie kan iedereen. Het opzetten of actualiseren van uw gehele functiehuis vraagt inzicht in de organisatie en noopt tot een georganiseerde aanpak.
Wij willen graag met u van gedachten wisselen over het op een gestructureerde manier opzetten van een fucntiehuis waarbij draagvlakcreatie een essentieel onderdeel vormt. Dat is de reden waarom Greenshoot HR ervoor kiest de profielen samen met het management te maken.

Proces

Het startpunt voor een project inzake functieprofilering is de discussie en het besluit waarom functieprofielen noodzakelijk zijn. Is dat om helderheid voor de organisatie en de medewerkers te creëren inzake verwachtingen of ligt de focus meer op de voorbereidingen voor een functiehuis en het daarbij behorend arbeidsvoorwaardenpakket?
Als daar helderheid over bestaat kan het feitelijke project starten.

Meer weten over functieprofilering? Neem dan contact met ons op. 

schema functieprofilering