Online assessments

Direct Contact

Fitch Karakter

LinkedIn
Facebook

 Fitch KARAKTER

Ontwikkeling begint bij zelfreflectie. Wie ben jij? Wat zijn jouw sterke krachten? Waar liggen jouw uitdagingen? Een grondige kijk in de spiegel levert zelfinzicht op. Dit inzicht maakt het mogelijk om jezelf sterker te ontwikkelen. Waar liggen je waarden? Waar krijg jij energie van? Door je ontwikkeling te sturen in de richting van je waarden, kun je het optimale uit jezelf halen. In de karakteranalyse komen al deze elementen aan bod, en worden ze in een inspirerende rapportage helder uiteengezet.

Hoe pas jij in je functie? In de uitgebreide karakteranalyse wordt ook ingegaan op wat jouw functie van je vraagt, en wordt bekeken in hoeverre jouw gedrag daarbij aansluit. Er wordt aandacht besteed aan zaken waar ontwikkeling gewenst is. Steeds nemen we de persoon zelf als vertrekpunt. Medewerkers die goed op hun plek zitten krijgen energie van wat ze doen. En die medewerkers zijn in een organisatie het meeste waard!