Leeshoek

Direct Contact

Feedback geven is essentiële vaardigheid voor managers

LinkedIn
Facebook

Uit Managers Online 29 april 2011-10-25

Feedback geven is essentiële vaardigheid voor managers

29 april 2011 - Het geven van direct en eerlijke feedback zou een van de basisvaardigheden van de manager moeten zijn. In de praktijk blijken veel managers echter niet van feedback geven te houden en als ze het doen is dit lang niet altijd effectief.

Volgens onderzoek van het Britse Threshold onder bijna 1.000 werkenden gaapt er een enorme kloof tussen de gewenste en de daadwerkelijk gegeven feedback. Maar liefst 45 procent van de ondervraagde werknemers zegt dat ze regelmatig nuttige feedback krijgen van hun leidinggevende. Nuttige feedback betekent in dit geval: handvatten krijgen om slechte punten te verbeteren en goede eigenschappen verder te ontwikkelen. 

Verbeterpunten
Slechts de helft vindt dat de manager zijn verwachtingen duidelijk communiceert en een nog kleiner aantal (42 procent) zegt dat duidelijk uitgelegd wordt volgens welke maatstaven de beoordeling plaats vindt.  Niet meer dan de helft van de ondervraagden is van mening dat hun leidinggevende goed is of zou zijn in het helpen oplossen van problemen met betrekking tot hun functioneren en slechts 37 procent stelt dat de manager hen stimuleert hun sterke kanten te ontwikkelen. 

Prestatiemanagement leidt tot betrokkenheid
Dit onderwerp verdient aandacht, want als er actief aan prestatiemanagement wordt gedaan, zetten medewerkers zich des te meer in en voelen ze zich meer betrokken bij hun werk – en dat heeft meteen een positief effect op de cijfers.
In dit onderzoek was maar elf procent van de ondervraagden bereid zich extra in te zetten. Cruciaal detail: deze groep meldde ook een goede relatie met de manager te hebben en goed met hem of haar te kunnen praten. Bovendien zeiden acht van de tien personen in deze gemotiveerde groep dat hun manager goed is in het geven van directe en eerlijke feedback. Zeven van de tien waren bovendien van mening dat ze goed begeleid worden en voldoende steun krijgen van hun manager (van de rest van de ondervraagden gold dit maar voor een derde). 

Investeren in trainingen
De onderzoekers raden derhalve aan dat organisaties investeren in trainingen voor managers op het gebied van prestatiemanagement en feedback geven. Doen ze dat niet, dan bestaat het risico dat werknemers geen richting hebben en gedemotiveerd raken. Met alle gevolgen van dien.