HR Advies

Direct Contact

Competentiemanagement

LinkedIn
Facebook

competentie radarNadat medewerkers weten wat er van ze verlangd wordt, is het zaak om aan te geven welke kwaliteiten zij nodig zullen hebben om de functie succesvol uit te kunnen voeren. Het in kaart brengen van deze kwaliteiten vatten we samen met de noemer competentieprofilering.

Het is in feite de regie die noodzakelijk is bij het opvoeren van het toneelstuk met de  medewerkers. Indien u wilt dat medewerkers zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling, dan is het aangeven van wat nodig is, een noodzakelijke voorwaarde. GreenshootHR kan u ondersteunen om dat op een gestructureerde manier voor elkaar te krijgen.

Nagenoeg elke organisaties heeft een strategie, maar niet altijd de mensen met de juiste competenties om die uit te voeren. Met de Competentie Profilering van GreenshootHR wordt in kaart gebracht welke kennis, vaardigheden, vermogens, ervaring, motivatie en persoonlijke kenmerken het personeel van een organisatie moet hebben/ontwikkelen om huidige en toekomstige doelen te verwezenlijken en zo de flexibiliteit, innovatie en betrokkenheid te verbeteren.

Goed ontworpen competentiemodellen bieden organisaties nauwkeurige criteria om enerzijds het Performance Management, en anderzijds de systemen voor talentassessment, werving, ontwikkeling, loopbaanbegeleiding en succession management te optimaliseren.

De competentiemodellen van GreenshootHR geven blijk van een helder inzicht in de drijfveren van de organisatie, het soort cultuur dat de organisatie wil bevorderen en handhaven, en de huidige en toekomstige functievereisten voor succes. We brengen het cruciale gedrag, de kennisgebieden, de motivatie en de ervaringen in kaart die individuele medewerkers in staat stellen succesvol te opereren en bij te dragen tot de ruimere bedrijfsdoelen van de organisatie.

Wij maken gebruik van bestaande competentiemanagementsystemen of sluiten aan bij het systeem van de klant.
Wij dragen er zorg voor dat onze modellen afgestemd zijn op de strategie en de HR-managementsystemen.

Proces

Het startpunt voor een project inzake competentieprofilering is de discussie en het besluit waarom profielen nodig zijn en waarvoor ze gebruikt gaan worden. Als daar helderheid over bestaat kan het feitelijke project starten.  
Belangrijke thema’s die hierbij aan bod komen zijn:

  • Keuze voor een eigen competentiemanagementtaal of een bestaande taal.
  • Vertaling van competenties naar gedragingen.
  • Inzet van het systeem voor verschillende HR-processen.
  • Vaststellen van competenties per functie / functiefamilie: generieke en specifieke competenties.

Meer weten over competentiemanagement? Neem dan contact met ons op.