Leeshoek

Direct Contact

Coachen op gedrag en resultaat te koop

LinkedIn
Facebook

Coachen op gedrag en resultaat

Praktijkgids voor verzilveren van talent 

 

 

Boek PiCompany Coachen op gedrag en resultaat

 

PiCompany heeft een nieuwe praktijkgids. Dit boek, met als ondertitel ‘Praktijkgids voor verzilveren van talent’ is een

 

volledig herziene editie van het succesvolle boek ‘Coachen op gedrag en resultaat’. Centraal staan praktische voorbeelden en handige tips die voortvloeien uit jarenlange ervaring met coaching, competentiemanagement en performancemanagement. U leert in korte tijd doelgericht te sturen op gedrag van uzelf of dat van anderen binnen de organisatie. Daarnaast leert u nu ook doelbewust te sturen op concreet gedrag dat aanwezig talent verzilvert in goede prestaties.

 

De rol van talent
Denken en werken in termen van competenties is de afgelopen vijftien jaar in veel organisaties wijdverbreid geraakt. Of u nu leiding geeft, coacht of aan uw eigen ontwikkeling werkt, u kunt niet meer om competenties heen. Competenties, als een verzameling van gedrag dat leidt tot een gewenst resultaat, zijn terecht het belangrijkste aangrijpingspunt geworden voor wie meer uit zichzelf of uit anderen wil halen. Daarbij besteden we echter vaak nog verbazend weinig aandacht aan de belangrijke rol van talent. Terwijl talent toch het fundament vormt onder onze competenties. Wie het beste uit zichzelf en uit anderen wil halen, kan daarom niet meer om de rol van talent heen. Deze herziene uitgave helpt u daarbij.

 

Inhoud praktijkgids
In het boek wordt expliciet onderscheid gemaakt tussen talenten, competenties en resultaten. Het geheel vernieuwde eerste hoofdstuk verbindt deze concepten met elkaar en bespreekt de consequenties daarvan voor zowel de mogelijkheden als de grenzen. Dit wordt vervolgens voor elk van de 43 competenties in afzonderlijke hoofdstukken uitgewerkt.
Ten opzichte van de vorige editie staan hier nu per competentie de volgende aanvullingen bij:

  • De resultaatgebieden die juist van deze competentie kunnen profiteren.
  • Gedragsvoorbeelden van de vier opeenvolgende niveaus van ontwikkeling waarop iemand deze competentie kan laten zien.  
  •  De belangrijkste talentfacetten die de basis vormen voor het goed kunnen ontwikkelen van juist deze competentie. Hoe sterker je op die facetten uitkomt hoe gemakkelijker je deze competentie verder kunt ontwikkelen, en – omgekeerd – hoe minder sterk hoe meer moeite je dat zal kosten. Hier ligt dan ook de verbinding tussen talent en competentie.  
  • Een drietal suggesties voor concrete interviewvragen per facet.

Praktische tips voor verzilveren van talent
Naast de bovengenoemde punten heeft dit boek een andere belangrijke aanvulling waarmee u niet alleen leert te sturen op de mogelijkheden van talent, maar ook op effectief hanteren van grenzen aan talent. Het boek geeft hiervoor per hoofdstuk een aantal concrete
doe-het-zelf tips in twee afzonderlijke categorieën:

  • Verzilveren van sterk talent
    Wat kun je zelf doen om met name beter te worden in deze competentie als je die op basis van je talentprofiel gemakkelijk verder zou kunnen ontwikkelen.
  • Managen van minder sterk talent
    Wat kun je zelf doen wanneer je talentprofiel deze competentie minder ondersteunt als er toch een beroep op deze competentie wordt gedaan.

Doelgroep
Door de praktische toepasbaarheid van het boek en de diverse aanvullingen ten opzichte van de eerder verschenen edities is deze praktijkgids nog meer dan voorheen waardevol voor iedereen die wil werken aan de verbetering van prestaties. Dus zowel voor managers en coaches als voorbereiding op gesprekken in de HR-cyclus, als voor ZZP’ers en andere professionals.

Bestellen
Het boek ‘Coachen op gedrag en resultaat, Praktijkgids voor verzilveren van talent’ is nu bij ons verkrijgbaar.


Bij GreenshootHR ontvangt u 10% korting op de standaardprijs van € 45,50 (exclusief 6% BTW en verzendkosten).

Indien u meer dan 10 exemplaren wilt afnemen dan kunt u zich direct tot onze salesafdeling richten via het contactformulier op deze pagina.