Online assessments

Direct Contact

Career Values

LinkedIn
Facebook

Career Values
Waar krijg ik echt energie van? En welke activiteiten en werkomgevingen staan mij juist tegen? Hoe meer de activiteiten en werkomgeving die iemand belangrijk vindt aanwezig zijn, hoe meer plezier deze persoon in het werk heeft.

Het Career Values instrument onderscheidt acht loopbaanwaarden. Elke waarde geeft een kenmerk weer dat het plezier in iemands loopbaan of werkomgeving kan bepalen. De deelnemer vergelijkt in de vragenlijst op een systematische manier aspecten van alle verschillende waarden. Op basis van

deze antwoorden wordt vervolgens een rangorde gemaakt van het belang van die acht waarden voor die betreffende medewerker. In de rapportage worden (in volgorde van belangrijkheid) de meest belangrijke tot de minst belangrijke waarden voor die persoon getoond. Deze rangorde kan de medewerker ondersteunen bij het nemen van verantwoorde beslissingen over vormgeving van het huidige werk dan wel de loopbaan in bredere zin.