Leeshoek

Direct Contact

Bijna zeven procent van managers heeft leiderscapaciteiten

LinkedIn
Facebook
Wereldwijd heeft 1 op de 15 managers en professionals het in zich om uit te groeien tot een toekomstig leider. Een percentage van 6,7 procent.
Dit heeft SHL berekend, een organisatie die jaarlijks wereldwijd ruim 25 miljoen assessments uitvoert.

De resultaten van ruim één miljoen van deze assessments, afgenomen in 37 landen tussen 2006 en 2010, heeft SHL geanalyseerd. De geanalyseerde vragenlijsten zijn afgenomen bij sollicitanten, afgestudeerden, managers, professionals en hoger management die momenteel werkzaam zijn bij zowel grote als kleine organisaties.

Eigenschappen van leiders

SHL ziet ‘toekomstige effectieve leiders’ als personen die blijk geven van enkele belangrijke eigenschappen voor leiderschap, zoals het vermogen om leiding te geven, te beïnvloeden, motiveren, communiceren en harmonieus samen te werken bij topprestaties om de doelstellingen van een organisatie te behalen. Maar om hun volledige leiderschapspotentieel te realiseren, moeten zij zich nog wel extra ontwikkelen.

Leiderschapspotentieel

Uit de analyses blijkt dat 1 op de 3 managers en professionals over het eerstvolgende niveau van leiderschapspotentieel beschikt. Volgens SHL duurt het op dit niveau langer tot men beseft dat het potentieel aanwezig is en zijn gerichte investeringen noodzakelijk. ‘De waarde van het investeren in deze personen is aanzienlijk, omdat er op dit niveau van leiderschapspotentieel zesmaal zoveel  managers en professionals zijn dan huidige leiders, stelt Marc Albert, management director Nederland bij SHL.

In China (Taiwan), Duitsland, Zweden, Zwitserland, en de Verenigde Staten is het arsenaal van huidig en toekomstig leiderschap volgens Albert sterker dan het gemiddelde wereldwijde arsenaal.

'Hoewel het strijden om leiderschapstalent in deze gebieden uitdaging blijft, zijn de kansen om effectieve huidige leiders te vinden, aanzienlijk hoger bij een kans van 1 op 10 ten opzichte van het wereldwijde gemiddelde van 1 op 15.'

Bron: Gids voor Personeelsmanagement, nummer 11, 2012 

Potentieel in leiderschap nog vaak onbenut

Opinie Mygell Isselt (eigenaar Greenshoot HR):

Interessant om te zien dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen managers en leiders. Dit roept weer de eeuwige discussie op wat een leider dan wel is en wat de 'traits' van een leider zijn. Het onderzoek geeft aan dat niet iedereen geschikt zal zijn als leider en dat we 'leiders' nodig hebben. Ook laat het ons inzien dat elke organisatie zal moeten nadenken over wat voor hun het gewenste leiderschapsmodel is en hoe ze hierop gaan selecteren en ontwikkelen. Mijn kritiek op dit stuk is, dat er een algemeen model voor een effectieve leider wordt neergelegd, terwijl de laatste ervaringen juist laten zien dat elke situatie en elke organisatie eigen kenmerken heeft van een geschikte leider. En als we al kenmerken kunnen vaststellen, dan zijn het vooral authenticiteit en stijlflexibiliteit in leidinggeven en communicatie. 

Mygell Isselt, eigenaar Greenshoot HR