Leeshoek

Direct Contact

Big Data maakt brandhout van een reeks HR-overtuigingen

LinkedIn
Facebook

Mygell Isselt  (eigenaar Greenshoot HR):

"Hoe ver HR-Analytics de rol van HR gaat veranderen, is nu nog lastig in te schatten. Maar dat er geen weg meer terug is, en dat dit niet slechts 'oude wijn in nieuwe zakken' of een trend is, is voor mij wel helder. Niet alleen ik, maar steeds meer HR-professionals zien de mogelijkheden van HR-Analytics en beginnen stapjes te nemen in de wondere wereld van data en evidence-based HR. Soms kleine en soms grotere. Soms leidt het tot een HR-Analytics project en soms tot de oprichting van een nieuwe afdeling. Maar altijd leidt het tot nieuwsgierigheid en nieuwe inzichten. En dat is nu precies waar het om draait. Nieuwsgierigheid, jezelf afvragen of de waarheid wel een hele waarheid is en of oude aannames - bijvoorbeeld dat goede salespersonen vooral extravert moeten zijn - nog wel de juiste aannames zijn. Jezelf deze vragen stellen en het 'harder' willen maken, leidt tot nieuwe inzichten. Nieuwe inzichten leidt tot aanpassingen van je beleid, processen en keuzes. En dit leidt weer tot betere resultaten. Niet alleen betere resultaten voor de HR-afdeling, maar vooral ook voor de organisatie."

Mygell Isselt Greenshoot HR

Big data zal een belangrijke impact hebben op het personeelsbeleid van de bedrijven. Dat zegt Peter Cappelli, directeur van het Center for Human Resources aan de University of Pennsylvania. De meeste bedrijven hebben bij het aanwerven van werknemers en het management van het personeel volgens Cappelli tot nu toe grotendeels intuïtief of op basis van praktische ervaringen gehandeld, maar hij ziet in de verzameling en analyse van digitale gegevens een brede waaier van nieuwe mogelijkheden die binnen human resources tot een compleet nieuwe benadering zal leiden.

"Elke e-mail, telefoongesprek, geschreven code en muisklik laat een digitaal spoor na," aldus de Amerikaanse krant The New York Times. "Al die patronen kunnen goedkoop worden verzameld en geanalyseerd om een inzicht te verwerven in de werkmethodes en communicatie van medewerkers, waardoor de deur geopend wordt voor een grotere efficiëntie en innovatie. Bovendien kan ook persoonlijkheidsonderzoek op een veel grotere basis worden georganiseerd. In het verleden konden bij deze onderzoeken maximaal enkele honderden proefpersonen worden betrokken, maar nu gegevens van honderdduizenden individuen worden verzameld."

"Er is echt sprake van een revolutie," geeft Erik Brynjolfsson, directeur van het Center for Digital Business aan het Massachusetts Institute of Technology, aan. "Dat zal voor een totale ommekeer zorgen in de organisatieleer en het personeelsbeleid." In eerste instantie lijkt het verzamelen van data het meest geschikt voor taken die routineuze handelingen vergen, maar toch wordt verwacht dat de technologie ook zal kunnen worden toegepast voor meer complexe functies. De krant wijst erop dat grote bedrijven zoals IBM, Oracle, SAP en Google dan ook op de markt zoeken naar gespecialiseerde databedrijven die mogelijk kunnen worden overgenomen.

Onder meer Kenexa, inmiddels een divisie van IBM, kon aan de hand van verzamelde gegevens vaststellen dat een extroverte persoonlijkheid niet de ideale basis vormt voor een succesvolle verkoper, zoals nochtans altijd werd verondersteld. "Het onderzoek toonde aan dat vooral een emotionele moed, het vermogen om na een oorspronkelijk afwijzing toch door te zetten, een belangrijke eigenschap van een goed verkoper vormt," geeft Tim Geisert, chief marketing officer bij Kenexa, aan. Ook Google kon aan de hand van big data vaststellen dat resultaten in het onderwijs veel minder impact hebben dan een persoonlijkheid die een missie uitstraalt en een grote individuele autonomiteit voelt.

"Beslissingen over mensen zijn niet minder belangrijk dan beslissingen over producten," zegt Prasad Setty, hoofd analyse personeelsbeleid bij Google. "Het personeelsbeleid moet dan ook met dezelfde ernst worden opgebouwd als engineering." Volgens Michael Housman, managing director analyse bij consulent Evolv, zullen deze technieken uiteindelijk over een brede waaier van sectoren en beroepen worden toegepast en leiden tot een grotere productiviteit, rendabiliteit, innovatie en arbeidsvreugde. Door het inhuren van de meest geschikte kandidaten en het behouden van talentvolle medewerkers kan bovendien een grote kostenpost worden geschrapt. (MH)

Bron: http://m.express.be

Greenshoot HR voert HR-Analytics projecten uit en kan u ondersteunen in het starten met HR-Analytics. Wilt u weten wat HR-Analytics voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Mygell Isselt op isselt@gs-hr.nl of 06-30224626.