HR Advies

Direct Contact

ASSESSMENT INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT

LinkedIn
Facebook

Hieronder vindt u informatie over de opbouw van het assessment waaraan u binnenkort bij ons op kantoor gaat deelnemen. Wij raden u aan deze informatie goed door te nemen, zodat u voorbereid aan uw assessment begint. Afhankelijk van het programma start het assessment om 09.00 uur of om 10.00 uur en zal de rest van de dag in beslag nemen. Tijden kunnen we in overleg wijzigen.

Assessment onderdelen

Het programma bevat de volgende onderdelen:

  • Ontvangst en startinterview. Hierin wordt kennisgemaakt, wordt het programma toegelicht en krijgt u vragen voorgeschoteld gericht op de functie / de competenties.
  • Persoonlijkheidsvragenlijst. Deze vragenlijst dient u in te vullen voor aanvang van het assessment. Daarvoor krijgt u separate e-mails met een link daarin. De resultaten daarvan worden gebruikt voor dit assessment.
  • Capaciteitentest. Deze vragenlijst dient u in te vullen voor aanvang van het assessment. Daarvoor krijgt u separate e-mails met een link daarin. Op de assessmentdag zelf krijgt u nog een capaciteitentest ter verificatie. De resultaten van de tests worden gebruikt voor dit assessment. Ter voorbereiding kunt u een oefenversie van deze test maken.
  • Optioneel: carrièrewaarden. Deze vragenlijst dient u in te vullen voor aanvang van het assessment. Daarvoor krijgt u separate e-mails met een link daarin. De resultaten daarvan worden gebruikt voor dit assessment.
  • Optioneel: Emergenentics of aanvullende vragenlijsten over leiderschap. Voor senior management en directieposities zetten we aanvullend assessmenttools in die specifieker inzicht geven in aspecten op het gebied van leiderschap, besluitvorming en communicatie.
  • Simulaties. Voor de simulatie krijgt u een beschrijving van een situatie waarop u zich kunt voorbereiden. Tijdens de simulatie ontmoet u een tegenspeler (adviseur/acteur) met wie u het gesprek aangaat. De tegenspeler is erin getraind om bij u bepaald gedrag op te roepen, gericht op de competenties waarop het assessment gericht is. Tijdens de simulatie wordt u geobserveerd door 1 of 2 observatoren.
  • Slotinterview/eindgesprek. In het slotinterview worden de ontbrekende competenties bevraagd. Aan het einde krijgt u ook een terugkoppeling van de resultaten van de dag. Bij een selectie assessment is dat of er een positief of negatief advies zal worden gegeven. Bij een ontwikkelassessment is dat een overzicht waarbij inzicht wordt gegeven in de ontwikkelbaarheid van competenties en de afstand tot het gewenste niveau.

Lunch

Voor de eendaagse assessments zal het assessment tot in de middag duren. Voor een lunch zal worden gezorgd.

Intakeformulier deelnemer / Curriculum Vitae

Voorafgaand aan het assessment vult de leidinggevende, in overleg met HR/P&O een zogenaamd intakeformulier in. In dit formulier wordt de vraagstelling geformuleerd en worden aandachtspunten en competenties aangegeven waarop het assessment zich richt.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.