Aantrekkelijk Werkgeverschap

Hoe zorg je dat iemand anders jou een goed werkgever vind?

HR Advies

Direct Contact

Aantrekkelijk Werkgeverschap

LinkedIn
Facebook

Veel organisaties spreken de wens uit om werk te maken van ‘Goed Werkgeverschap’. GreenshootHR heeft daar een extra dimensie toegevoegd: ‘Aantrekkelijk Werkgeverschap’.

Uit gesprekken met vele leden van directie- en managementteams en P&O-adviseurs blijkt dat veel organisaties het nut van ‘Aantrekkelijk Werkgeverschap’ inzien, maar nog wel zoeken naar een geschikte wijze waarop dat kan worden ingezet.

Bij ‘Aantrekkelijk Werkgeverschap’ benaderen wij werkgeverschap nadrukkelijker vanuit de medewerker. Juist dié medewerker moet de werkgever ‘goed’ beoordelen om deze aantrekkelijk te vinden.
Vanuit de werkgevers gezien is dit dus nadrukkelijk naar zichzelf kijken vanuit ‘de ander’.

Dat is geen baanbrekende vernieuwing, maar wel iets dat veel mensen in organisaties niet automatisch doen. Juist het verplaatsen in het 'denken en handelen van de ander' is een belangrijk onderdeel van het dagelijks werk. Dit raakt alle facetten van werkgeverschap.

In al deze gevallen spreek je uiteindelijk over interactie tussen mensen.
Of je dat nu benoemt als klantgericht, omgevingsbewust, sensitief, samenwerkingsgericht, flexibel, aanpassend of wat voor competentiewoord dan ook.

De waarde van Aantrekkelijk Werkgeverschap

Het mes snijdt aan 2 kanten.

  1. Je wilt dat de huidige medewerkers zich zo passend mogelijk willen inzetten én ontwikkelen bij de doelen van de organisatie. Dat vergroot de effectiviteit van de organisatie en vergroot de kans op een succesvolle financiële positie. Dat is voor zowel profit als non-profit organisaties belangrijk.
  2. Je wilt het juiste imago als werkgever opbouwen, zodat je door de mensen die je nu en in de toekomst nodig hebt als aantrekkelijk wordt gezien. Daardoor sorteer je je organisatie voor het moment waarop je deze mensen nodig hebt; je maakt je aantrekkelijkheid zichtbaar.

Beiden waarden zijn nu –in deze economisch lastige tijd- hard nodig.
Als de stijgende lijn in de economie doorzet worden ze nog harder nodig. Het is dan belangrijk om zowel de passende medewerkers te blijven binden als nieuwe passende medewerkers aan te trekken.
Je kunt je organisatie daar nu al op voorbereiden.
Een goede aanpak kenmerkt zich door oog voor de grote lijn en een krachtige verbinding van belangrijke details. Details die te maken hebben met personeel & organisatie, ontwikkeling, resultaatsturing, communicatie en marketing.

Hoe naar Aantrekkelijk Werkgeverschap?

Ondanks dat veel organisaties nog in ‘zwaar weer’ zitten, is het zelfs nu al mogelijk om de eerste stap te zetten.
Hoe je dat op een goede manier kunt doen, komen wij graag met je verkennen.

Onze deskundige adviseur bij het werken aan de erkenning van aantrekkelijk werkgeverschap is Mark de Vries.
Hij is te bereiken op 06-83526272 of devries@gs-hr.nl. Meer informatie over zijn ervaring kunt u lezen op zijn linkedin-pagina

Ook is er een informatieve website over aantrekkelijk werkgeverschap met diverse blogs: www.aantrekkelijk-werkgeverschap.nl